DOBRODOŠLI na

Platformu centralizovanih informacija o socijalnim uslugama.

Ova platforma će doprineti centralizaciji informacija o socijalnim i porodičnim uslugama deci, odraslima i ugroženim porodicama od strane lokalnih davaoca usluga iz lokalnih javnih i privatnih institucija u okviru projekta „Jačanje obezbeđivanja socijalnih usluga za najranljivije grupe na Kosovu kao odgovor na Kovid-19“ finansiranog od strane EU.

Pronađite nas ovde

Nudimo podršku svim pojedincima kojima je potrebna pomoć u svim regionima na Kosovu. Svaki region na mapi sadrži informacije o lokalnim javnim i privatnim institucijama u određenim područjima.
Kliknite na dugme ispod da biste pronašli najbližeg davaoca socijalnih usluga u Vašem području.

Proverite ovde

Pošto su socijalne usluge koje se nude preko ove platforme u skladu sa zakonom o socijalnim i porodičnim uslugama na Kosovu, svi pojedinci treba da provere da li ispunjavaju kriterijume kada zahtevaju pomoć.
Ukoliko želite da saznate da li imate pravo na socijalne usluge, kliknite na dugme ispod:

Kako možemo pomoći?

Da li tražite pomoć?
Molimo Vas da popunite formular da biste stupili u kontakt sa nama.
Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

12 + 12 =

Institucije koje obezbeđuju socijalne usluge

Kosovo ima sistem institucija uključenih u obezbeđivanje dobrih i pristupačnih socijalnih usluga širom zemlje. eke od glavnih institucija su:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera
 • Opština
 • Centar za socijalni rad
 • Nevladin sektor
 • Licencirani nevladin sektor
  Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera

  Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu je odgovorno za organizaciju celokupne delatnosti pružanja socijalnih i porodičnih usluga na Kosovu. socijalne i porodične usluge bez obzira na rasu, etničku pripadnost, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili koji drugi status.

  Više →

  Opština

  Svaka opština je odgovorna obezbediti preko svog odgovarajućeg odeljenja pružanje socijalnih i porodičnih usluga na svojoj teritoriji prema standardu koji utvrđuje Ministarstvo. Odeljenja vrše socijalne i porodične usluge na svojoj teritoriji kroz aktivnosti centra za socijalni rad ili obezbeđenjem finansiranja ili druge materijalne pomoći nevladinim organizacijama za pružanje tih usluga.

  Više →

  Centar za socijalni rad

  Svaka opština osniva Centar za Socijalni Rad kao javnu ustanovu koja ima jedno ili više odeljenja. Centar ima svoje osoblje koje se sastoji od stručnih radnika sa odgovarajućim kvalifikacijama i obukom – službenika za socijalne usluge shodno tačci 1.3. i odgovaran je za vršenje svojih nadležnosti koje mu daje ovaj zakon, kao i pružanje socijalnih i porodičnih usluga u ime Ministarstva.

  Više →

  Nevladin sektor

  Pravna lica koja ne spadaju u vladin sektor, uključujući preduzeća, dobrovoljne organizacije i udruženja, verske organizacije, grupe za samopomoć i druge mesne, nacionalne i međunarodne organizacije biće podsticani i podržani da se bave pružanjem socijalnih i porodičnih usluga bilo samoinicijativno ili ugovorom, u ime opštinskog odeljenja u slučaju lokalnih usluga, ili u ime Departmana za usluge na nivou Kosova.

  Više →